ایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگهموند از شنبه 1 شهريور 1399بلاگ ایی حکیم پورتال جامع طب ایرانیehakim.com
میوه درخت آزادتشنجات عصبی را برطرف می‌کند...2 ماه پیش
برگ درخت آزادبرای تحلیل ورم‌ها و انسدادهای خناز یری مفید است...2 ماه پیش
تخم گیاه آسهبرای تقویت نیروی جنسی موثر است...2 ماه پیش
گیاه آسهبرای رفع سرفه و درمان سیاه سرفه مفید است..2 ماه پیش
آبرون صغیربرای رفع سردرد، چشم درد و گوش درد مفید است...3 ماه پیش
گل آدونیسبرای خردن کردن سنگ مثانه سفید می‌باشد...3 ماه پیش
آدونیس بهارهبرای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک می‌‎کند...3 ماه پیش
خارهای آکاسیای عربیقابض است و اسهال را بند می‌آورد...3 ماه پیش
381 نتیجه 1 از 4823