آهنآهنيكشنبه 5 تير 1401تقویت کننده معده و روده و ناراحتی‌های چشم را برطرف می‌کند...
پوست درخت آرجونپوست درخت آرجونيكشنبه 29 خرداد 1401تب‌بُر است و به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود...
میوه آرجونمیوه آرجونشنبه 28 خرداد 1401تونیک و بازکننده‌ی انسداد است...
برگ آرجونبرگ آرجونشنبه 7 خرداد 1401درد گوش را تسکین میدهد...
روغن آملهروغن آملهچهارشنبه 28 ارديبهشت 1401تقویت کننده مو و از زود سفید شدن موها جلوگیری می‌نماید...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401صفرا آور و تب بر است و همچنین ترشح شیر را افزایش می‌دهد...
میوه آلبالوی تلخمیوه آلبالوی تلخچهارشنبه 21 ارديبهشت 1401جهت اخراج رطوبت غلیظ لزج شش و غش مفید است...
هسته آلبالوهسته آلبالوسه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401مغز هسته‌ی آن را بکوبید و عصاره‌ی آن را بگیرید...
29 نتیجه 1 از 423