شیره خرمالوی کالایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگشیره خرمالوی کالورم و التهاب بواسیر، فشار خون بالا، تیفوس و تیفوئید را درمان می‌کند...
کاسبرگ میوه خرمالوایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگکاسبرگ میوه خرمالوسرفه‌های سخت و تنفس سخت و تهوع را درمان می‌کند...
میوه خرمالوایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگمیوه خرمالونرم کننده سینه، آرام کردن سکسکه و تقویت کننده معده می باشد...
هسته خرماایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگهسته خرماسنگ کلیه و مثانه، اسهال طولانی و مزمن و آب ریزش چشم را درمان می‌کند...
خرمای سبز و کالایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگخرمای سبز و کالزخم جُذام، آب‌ریزش چشم و تراخم و قرمزی پلک چشم را درمان می‌کند...
شکوفه درخت خرماایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگشکوفه درخت خرمامقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی و قطع اسهال ناقع می‌باشد...
6 نتیجه