روغن خیارروغن خیارچهارشنبه 17 فروردين 1401برای جلوگیری از خون بواسیر، روزی سه بار روغن خالص تهیه شده از خیار را روی محل بواسیر بمالید...
تخم خیارتخم خیاريكشنبه 15 اسفند 1400ده روز، هر روز عصر یک مثقال از نیم کوب شده‌ی آن را دم کنید و آب آن را بدون شیرین کردن بنوشید، مدرّ، خنک کننده و مقوی است...
شیره خرمالوی کالشیره خرمالوی کالسه‌شنبه 28 دی 1400برای پایین آوردن فشار خون بالا خیلی موثر است، خون‌ریزی را بند می‌آورد، مانند ملین عمل می‌کند...
عطاری ترخونعطاری ترخونسه‌شنبه 19 مرداد 1400تهران، تهرانپارس، خیابان زهدی، چهارراه زمرد، پلاک ۳۱۸، عطاری ترخون
12 نتیجه 12 از 2