برگ درخت آزادبرگ درخت آزادچهارشنبه 12 مرداد 1401برای تحلیل ورم‌ها و انسدادهای خناز یری مفید است...
میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های ریه نافع است...
پوست درخت آرجونپوست درخت آرجونيكشنبه 29 خرداد 1401تب‌بُر است و به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401صفرا آور و تب بر است و همچنین ترشح شیر را افزایش می‌دهد...
آبنوسآبنوسيكشنبه 11 ارديبهشت 1401قطع کننده خونریزی بینی و درمان کننده بیماری‌های چشمی است...
آهوزبانآهوزبانيكشنبه 4 ارديبهشت 1401برای درمان اسهال خونی، التیام زخم‌ها و بریدگی‌ها مفید است...
آندیوآندیوسه‌شنبه 30 فروردين 1401تقویت کننده کبد و تصفه کننده خون می‌باشد...
روغن خیارروغن خیارچهارشنبه 17 فروردين 1401جلوگیری کننده از خون بواسیر می‌باشد...
11 نتیجه 1 از 22