دکتر محمودرضا فقیهیایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر محمودرضا فقیهیتهران، خیابان باهنر، بعد از کاخ نیاوران، خیابان خداوردی، بیمارستان نورافشار
دکتر مریم یزدیانایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر مریم یزدیانتهران، فلسطین، خیابان طالقانی، سرپرست شمالی، پلاک ۲۷، سلامتکده احمدیه
دکتر ملیحه تبرایی ارانیایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر ملیحه تبرایی ارانیتهران، خیابان انقلاب اسلامی، ابتدای کالج، خیابان خارک، سلامتکده خارک
دکتر منیر السادات روح اللهیایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر منیر السادات روح اللهیتهران، خیابان انقلاب، پل حافظ، خیابان خارک، پلاک ۱۰، درمانگاه خارک
دکتر مهدی علیزاده وقاصلوایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر مهدی علیزاده وقاصلوتهران، کارگر شمالی، انتهای خیابان پنجم، پلاک ۲، سلامتکده حکیم
دکتر مهدی فلاحایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر مهدی فلاحتهران، پونک، خیابان سردار جنگل، بالاتر از خیابان مخبری، ساختمان رامین
دکتر مینا موحدایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر مینا موحدتهران، ولیعصر، روبه‌روی توانیر، کوچه شمس، سلامتکده دانشگاه شهید بهشتی
دکتر وحید علیان نژادیایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر وحید علیان نژادیورامین، میدان رازی، خیابان رسالت، کوچه شهید اردستانی، پلاک ۳۱
125 نتیجه 123 از 1645