برگ آناناسبرگ آناناسدوشنبه 16 آبان 1401برگ آناناس را بکوبید و با نمک مخلطو کنید، روی کمر مالش دهید. درد کمر را تسکین می‌دهد...
میوه آناناسمیوه آناناسسه‌شنبه 10 آبان 1401آب آن را میل کنید. ضد انگل است، خون ساز است و خون را صاف می‌کند، اشتها را باز کرده و به هاضمه کمک می‌کند...
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
برگ آکاسیای معطربرگ آکاسیای معطرسه‌شنبه 7 تير 1401تازه برگ آکاسیای معطر را له کنید و به صورت ضماد برای التیام زخم باز و جراحت استفاده کنید...
میوه آرجونمیوه آرجونشنبه 28 خرداد 1401میوه آرجون را بخورید. تونیک و بازکننده‌ی انسداد است، به رفع ناراحتی‌های صفراوی کمک می‌کند...
آبنوسآبنوسيكشنبه 11 ارديبهشت 1401گرد چوب آن را با آب بارهنگ بر پیشانی بمالید و چند قطه هم در بینی بریزید خونریزی بینی را قطع می‌کند...
آناغالیسآناغالیسسه‌شنبه 6 ارديبهشت 1401قرقره‌ی با آب برگ و میوه آن برای رفع ناراحتی‌های مغزی و پاک کردن سر از بلغم و تسکین درد دندان مفید است...
خر خیارخر خیاردوشنبه 29 فروردين 1401پاک‌کننده دماغ است، مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب است و همچنین قاعده آور و ادرار آور می‌باشد...
19 نتیجه 1 از 323