پزشکان طب سنتی

ایی‌حکیم پزشکان طب‌سنتی را در سراسر ایران با اطلاعات کامل تماس معرفی می‌نماید. اگر شما هم پزشک متخصص طب‌سنتی می‌باشید اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید.
دکتر فاطمه نجات بخشایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر فاطمه نجات بخشتهران، فلسطین، طالقانی ، سرپرست شمالی، پلاک ۲۷، سلامتکده احمدیه
دکتر غلامرضا کردافشاریایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگدکتر غلامرضا کردافشاریتهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید نظری غربی، پلاک ۳۶
استاد اسماعیل ناظمایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگاستاد اسماعیل ناظمتهران، خیابان وحدت اسلامی، نبش خیابان بهشت، دانشگاه طب سنتی بهشت
استاد حسین خیراندیشایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگاستاد حسین خیراندیشتهران، بالاتر از پونک، جنب امام زاگان عینعلی زینعلی، ساختمان امام سجاد
116 نتیجه 131415 از 15