دکتر اعظم عبدالاحدی

دکتر اعظم عبدالاحدی
دکتر اعظم عبدالاحدی متخصص طب سنتی آدرس: تهران، شهر ری، خیابان شهید احمد قمی، درمانگاه عباس رحیمی شماره تماس: 02155931776 ehakim.com