تخم آش انگور

تخم آش انگور
خواص درمانی: آگر آب جوشانده چهار در هزار آن را قبل از هر غذا یک فنجان بنوشید، مسهل ملایمی است. ehakim.com
پوست درخت آش انگوریک قاشق مرباخوری از آن‌را نیم‌کوب کنید و در ۶۵۰ گرم آب ده دقیقه بجوشانید، مهسل ملایمی خواهد بود...يكشنبه 6 فروردين 1402
واژه کلیدیمسهل