پوست درخت آدامس چیکل

پوست درخت آدامس چیکل
خواص درمانی: آب جوشانده آن را بنوشید. تونیک و قابض است و اسهال را قطع می‌کند، تب‌بر است و برای تب مالاریا مصرف می‌شود. ehakim.com
تخم آدامس چیکلتخم آدامس چیکل به خاطر وجود ماده‌ای به نام ساپوتی نین تلخ مزه است، آن را بخورید مدر و ملیّن می‌باشد...شنبه 8 بهمن 1401
میوه آدامس چیکلآن را بخورید. از حالت صفراوی و تب پیشگیری می‌کند، اسهال خفیف را متوقف می‌سازد، کمی خاصیت کِرم کُش دارد...شنبه 1 بهمن 1401