میوه آدامس چیکل

میوه آدامس چیکل
خواص درمانی: 1. آن را بخورید. از حالت صفراوی و تب پیشگیری می‌کند، اسهال خفیف را متوقف می‌سازد، کمی خاصیت کِرم کُش دارد. 2. میوه نارس آن را بخورید. به عنوان تریاق در موارد مسمومیت‌های حاصله از مسهل‌های شدید موثر می‌باشد. ehakim.com