میوه آدامس چیکل

میوه آدامس چیکل
خواص درمانی: 1. آن را بخورید. از حالت صفراوی و تب پیشگیری می‌کند، اسهال خفیف را متوقف می‌سازد، کمی خاصیت کِرم کُش دارد. 2. میوه نارس آن را بخورید. به عنوان تریاق در موارد مسمومیت‌های حاصله از مسهل‌های شدید موثر می‌باشد. ehakim.com
پوست درخت آدامس چیکلآب جوشانده آن را بنوشید. تونیک و قابض است و اسهال را قطع می‌کند، تب‌بر است و برای تب مالاریا مصرف می‌شود...دوشنبه 17 بهمن 1401
تخم آدامس چیکلتخم آدامس چیکل به خاطر وجود ماده‌ای به نام ساپوتی نین تلخ مزه است، آن را بخورید مدر و ملیّن می‌باشد...شنبه 8 بهمن 1401