ریشه آگاو

ریشه آگاو
خواص درمانی: آب دم‌کرده ریشه خشک شده گیاه آگاو را بنوشید. مدر، معرق و ضدعفونی کننده است. ehakim.com
برگ آگاوشیره تازه آن را بگیرید و بنوشید. ملین، مدر و قاعده آور است، در موارد کمبود ویتامین سی در بدن داروی مفید است...شنبه 10 دی 1401