برگ آگاو

برگ آگاو
خواص درمانی: شیره تازه آن را بگیرید و بنوشید. ملین، مدر و قاعده آور است، در موارد کمبود ویتامین سی در بدن داروی مفید است. ehakim.com
ریشه آگاوآب دم‌کرده ریشه خشک شده گیاه آگاو را بنوشید. مدر، معرق و ضدعفونی کننده است...يكشنبه 18 دی 1401