تخم آفتابگردان

تخم آفتابگردان
خواص درمانی: مدر و نرم کننده سینه است، برای رفع ناراحتی‌های برونش‌ها، حنجره و صاف کردن صدا، ناراحتی‌های ریوی و تسکین سرفه و سرماخوردگی نافع است، برای خنثی کردن سم عقرب مفید بوده، بینایی را تقویت می‌کند. ehakim.com
برگ آفتابگردانتازه آن را آب بگیرید و نصف استکان آب آن را بنوشید. قاعدگی را باز می‌کند و باعث سقط جنین می‌شود...دوشنبه 5 دی 1401
گل آفتابگرداندافع سموم است، مفتح سد دماغی و کبدی و تقویت کننده معده، جگر و باه می‌باشد...چهارشنبه 23 آذر 1401