برگ درخت آزاد

برگ درخت آزاد
خواص درمانی: 1. آن را له کنید و ضماد نمایید. برای تحلیل ورم‌ها و انسدادهای خناز یری مفید است. 2. آب جوشانده‌ی آن، همچنین مالش برگ‌های تازه‌ی آن حشرات کثیف را از بین می‌برد. 3. آشامیدن عصاره‌ی تازه‌ی آن مفتت حصاه و مدرّ بول و حیض است، درمان کننده عرق النساء می‌باشد، قولنج را برطرف می‌کند، محلل خون منجمد در مثانه و دافع سموم بارده است. ehakim.com
میوه درخت آزادبیست تا چهل گرم از آن را در نیم لیتر آب یا شیر ده دقیقه بجوشانید. بعد ده دقیقه درب ظرف را بسته و دم کنید...شنبه 22 مرداد 1401