تخم گیاه آسه

تخم گیاه آسه
خواص درمانی: آن را بخورید. برای تقویت نیروی جنسی موثر است. ehakim.com
گیاه آسههر روز یک گرم از آن را در یک فنجان آب جوش دم کنید و آن مقدار آب را در طول روز به مرور بیاشامید...دوشنبه 10 مرداد 1401
میوه آسه چینیآن را بخورید. برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های استخوانی و ریه نافع است...دوشنبه 6 تير 1401