گیاه آسه

گیاه آسه
خواص درمانی: هر روز یک گرم از آن را در یک فنجان آب جوش دم کنید و آن مقدار آب را در طول روز به مرور بیاشامید. برای رفع سرفه و درمان سیاه سرفه مفید است. ehakim.com
تخم گیاه آسهتخم گیاه آسه را بخورید. برای تقویت نیروی جنسی یا قوای از دست رفته جنسی مفید و موثر است...سه‌شنبه 11 مرداد 1401
میوه آسه چینیآن را بخورید. برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های استخوانی و ریه نافع است...دوشنبه 6 تير 1401
واژه کلیدیسرفهسیاه سرفه