آبرون صغیر

آبرون صغیر
خواص درمانی: آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است، معده را تقویت می‌کند، کشنده‌ی کرم معده و روده است، از خون‌ریزی جلوگیری می‌کند، مسهل صفراست، انسداد کبد را باز می‌کند، برای دفع سنگ کلیه نافع است. ehakim.com