گل آدونیس

گل آدونیس
خواص درمانی: آب دم کرده‌ی آن را بنوشید. ملیّن و مدرّ است، برای خردن کردن سنگ مثانه سفید می‌باشد. ehakim.com
آدونیس بهارهآب دم کرده‌ی آن را بنوشید. برای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک می‌‎کند و به عنوان داروی مدرّ به کار می‌رود...يكشنبه 26 تير 1401