گل آدونیس

گل آدونیس
خواص درمانی: آب دم کردهی آن را بنوشید. ملیّن و مدرّ است، برای خردن کردن سنگ مثانه سفید می‌باشد. ehakim.com
آدونیس بهارهبرای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک می‌‎کند...يكشنبه 26 تير 1401