آدونیس بهاره

آدونیس بهاره
خواص درمانی: آب دم کرده‌ی آن را بنوشید. برای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک می‌‎کند و به عنوان داروی مدرّ به کار می‌رود. ehakim.com
گل آدونیسآب دم کرده گل آدونیس را بنوشید. ملیّن و مدرّ است، برای خردن کردن سنگ مثانه سفید می‌باشد...سه‌شنبه 28 تير 1401
واژه کلیدیقلبمدر