ریشه آکاسیای هندی

ریشه آکاسیای هندی
خواص درمانی: 1. آن را خرد کنید، بعد بجوشانید و با آب آن موضع را ماساژ دهید. اندام‌های نیمه فلج را بهبود می‌بخشد. 2. اگر با گرد کوبیده‌ی آن دندان‌ها را مسواک کنید، برای استحکام لثه‌ها و جلای دندان بسیار نافع است. ehakim.com
واژه کلیدیفلجدندانلثه