خارهای آکاسیای عربی

خارهای آکاسیای عربی
خواص درمانی: آب دم کرده‌ی آن را بنوشید. قابض است و اسهال را بند می‌آورد. ehakim.com
برگ آکاسیای عربیبرای رفع درد اعصاب و التیام جراحت‌های بزرگ مفید است...دوشنبه 13 تير 1401