خارهای آکاسیای عربی

خارهای آکاسیای عربی
خواص درمانی: آب دم کرده‌ی آن را بنوشید. قابض است و اسهال را بند می‌آورد. ehakim.com
برگ آکاسیای عربیضماد تازه آن برای التیام جراحت‌های بزرگ و عمیق مفید است، آب جوشانده‌ آن را بنوشید. قابض است...دوشنبه 13 تير 1401
واژه کلیدیاسهال