برگ آکاسیای عربی

برگ آکاسیای عربی
خواص درمانی: 1. آب جوشانده‌ی آن را بنوشید. قابض است و اسهال را بند می‌آورد. 2. با آب جوشانده‌ی آن بُخور دهید. برای رفع درد اعصاب رفع ناراحتی اعصاب مفید است. 3. ضماد تازه‌ی آن برای التیام جراحت‌های بزرگ و عمیق مفید است. ehakim.com
خارهای آکاسیای عربیآب دم کرده خارهای آکاسیای عربی را بنوشید. قابض قوی است و باعث بند آمدن اسهال شدید می‌شود...دوشنبه 20 تير 1401