میوه آکاسیای معطر

میوه آکاسیای معطر
خواص درمانی: 1. از جوشانده غلاف میوه برای معالجه بیرون آمدگی مقعد وقطع ترشحات مفرط سفید سوزاکی مهبل استفاده می‌شود. 2. ماده‌ی چسبنده‌ای که از غلاف‌های جوان میوه گرفته می‌شود برای التیام زخم‌های گوشه‌ی چشم کاربرد دارد. ehakim.com
ریشه آکاسیای معطردرمان کننده ورم ها است...شنبه 11 تير 1401
گل آکاسیای معطرمسکن دردهای عصبی است و قی‌آور نیز می‌باشد...چهارشنبه 8 تير 1401
برگ آکاسیای معطربرای التیام زخم باز و جراحت مناسب است...سه‌شنبه 7 تير 1401