میوه آکاسیای معطر

میوه آکاسیای معطر
خواص درمانی: 1. از جوشانده غلاف میوه برای معالجه بیرون آمدگی مقعد وقطع ترشحات مفرط سفید سوزاکی مهبل استفاده می‌شود. 2. ماده‌ی چسبنده‌ای که از غلاف‌های جوان میوه گرفته می‌شود برای التیام زخم‌های گوشه‌ی چشم کاربرد دارد. ehakim.com
ریشه آکاسیای معطرریشه آکاسیای معطر را به خوبی له کنید و روی ورم‌ها بگذارید، خاصیت درمانی دارد و درمان کننده است...شنبه 11 تير 1401
گل آکاسیای معطراگر آب دم کرده گل آکاسیای نوشیده شود، مسکن دردهای عصبی است و هم قی‌آور می‌باشد...چهارشنبه 8 تير 1401
برگ آکاسیای معطرتازه برگ آکاسیای معطر را له کنید و به صورت ضماد برای التیام زخم باز و جراحت استفاده کنید...سه‌شنبه 7 تير 1401
واژه کلیدیمقعدزخم چشم