گل آکاسیای معطر

گل آکاسیای معطر
خواص درمانی: اگر آب دم کرده‌ی آن نوشیده شود، مسکن دردهای عصبی است و هم قی‌آور می‌باشد. ehakim.com
میوه آکاسیای معطربرای التیام زخم‌ گوشه‌ی چشم و معالجه بیرون آمدگی مقعد کاربرد دارد...يكشنبه 12 تير 1401
ریشه آکاسیای معطردرمان کننده ورم ها است...شنبه 11 تير 1401
برگ آکاسیای معطربرای التیام زخم باز و جراحت مناسب است...سه‌شنبه 7 تير 1401