برگ آکاسیای معطر

برگ آکاسیای معطر
خواص درمانی: تازه‌ی آن را له کنید و به صورت ضماد برای التیام زخم باز و جراحت استفاده کنید. اگر با آب جوشانده آن هم استفاده شود برای التیام زخم‌ها و جراحت‌ها موثر می‌باشد. ehakim.com
میوه آکاسیای معطربرای التیام زخم‌ گوشه‌ی چشم و معالجه بیرون آمدگی مقعد کاربرد دارد...يكشنبه 12 تير 1401
ریشه آکاسیای معطردرمان کننده ورم ها است...شنبه 11 تير 1401
گل آکاسیای معطرمسکن دردهای عصبی است و قی‌آور نیز می‌باشد...چهارشنبه 8 تير 1401