پوست درخت آرجون

پوست درخت آرجون
خواص درمانی: 1. آب جوشانده‌ی آن را بنوشید. تب‌بُر است، به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود، برای رفع ناراحتی‌های صفراوی مفید است، به عنوان تریاق و ضد سم به کار می‌رود. 2. گرد آن را با آب بخورید. فشار خون را کاهش میدهد، در موارد تشمع کبد اثر مدرّ و تقویت کننده دارد. ehakim.com
میوه آرجونتونیک و بازکننده‌ی انسداد است...شنبه 28 خرداد 1401
برگ آرجوندرد گوش را تسکین میدهد...شنبه 7 خرداد 1401