پوست درخت آرجون

پوست درخت آرجون
خواص درمانی: 1. آب جوشانده‌ی آن را بنوشید. تب‌بُر است، به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود، برای رفع ناراحتی‌های صفراوی مفید است، به عنوان تریاق و ضد سم به کار می‌رود. 2. گرد آن را با آب بخورید. فشار خون را کاهش میدهد، در موارد تشمع کبد اثر مدرّ و تقویت کننده دارد. ehakim.com
میوه آرجونمیوه آرجون را بخورید. تونیک و بازکننده‌ی انسداد است، به رفع ناراحتی‌های صفراوی کمک می‌کند...شنبه 28 خرداد 1401
برگ آرجونعصاره‌ برگ آرجون را گرفته و در گوش بچکانید. درد گوش را تسکین می‌دهد،‌ ترجیحا با تجویز پزشک انجام شود...شنبه 7 خرداد 1401