میوه آرجون

میوه آرجون
خواص درمانی: آن را بخورید. تونیک و بازکننده‌ی انسداد است. ehakim.com
پوست درخت آرجونآب جوشانده‌ی آن را بنوشید. تب‌بُر است، به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود...يكشنبه 29 خرداد 1401
برگ آرجونعصاره‌ برگ آرجون را گرفته و در گوش بچکانید. درد گوش را تسکین می‌دهد،‌ ترجیحا با تجویز پزشک انجام شود...شنبه 7 خرداد 1401