میوه آرجون

میوه آرجون
خواص درمانی: آن را بخورید. تونیک و بازکننده‌ی انسداد است. ehakim.com
پوست درخت آرجونتب‌بُر است و به عنوان تونیک قلبی در موارد بیماری‌های قلبی مصرف می‌شود...يكشنبه 29 خرداد 1401
برگ آرجوندرد گوش را تسکین میدهد...شنبه 7 خرداد 1401