روغن آمله

روغن آمله
خواص درمانی: شب‌ها آن را بر سر بمالید. موها را بسیار قوی و تار مو را سالم و طویل می‌کند و از زود سفید شدن موها جلوگیری می‌نماید. ehakim.com