هسته آلبالو

هسته آلبالو
خواص درمانی: مغز هسته‌ی آن را بکوبید و عصاره‌ی آن را بگیرید و با یک درصد وزن آن، رازیانه‌ی کوبیده مخصوط کنید و بخورید. قاعده‌آور است، برای التیام قرحه‌های مجرای بول و سوزش مجرای بول نافع است، برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه مفید است. ehakim.com
میوه آلبالوآرام کننده اعصاب و تقویت کننده روده، معده و کلیه است...دوشنبه 12 ارديبهشت 1401