میوه آلبالو

میوه آلبالو
خواص درمانی: 1. آن را بخورید. مدر و صفرا آور و اشتها آور است، اعصاب را آرامش می‌بخشد، عطش را تسکین می‌دهد، مقوی معده‌ی گرم است، حدّت حرارت خون و صفرا و آشفتگی و دل بهم‌خوردگی و قی صفراوی و اسهال را تسکین می‌دهد. 2. شربت آن برای کاهش تب و برای مبتلایان به ناراحتی‌های کبدی و ورم‌های مزمن روده و معده و کلیه مفید است. 3. بیست روز صبح به جای صبحانه آن را بخورید و تا ظهر چیز دیگری نخورید. سوءهاضمه را درمان می‌کند. ehakim.com
میوه آلبالوی تلخمقوی جگر و سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است...چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
هسته آلبالوآن را بکوبید و عصاره‌اش را بگیرید و با یک درصد وزن آن، رازیانه‌ی کوبیده مخصوط کنید و بخورید. قاعده‌آور است...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401