آهوزبان

آهوزبان
خواص درمانی: 1. آب دم کرده‌ی آن را بنوشید، برای درمان اسهال خونی نافع است. 2. ضماد آن برای التیام زخم‌ها و بریدگی‌ها مفید است. نام دیگر: آهوزبان قمری، لسان الغزال ehakim.com