آناغورس

آناغورس
خواص درمانی: 1. چهار گرم برگ آن را با سرکه بخورید. سردرد را تسکین می‌دهد، اخراج جنین و مشیمه را تسهیل می‌کند، قاعده‌آور است. 2. ده گرم از گیاه را اعم از ساقه، برگ و ریشه دم کنید و آب صاف کرده‌ی آن را با عسل، شرین کرده بنوشید. مسهل است. 3. له شده‌ی برگ تازه یا چودر خشک برگ را با عصاره‌ی ریشه‌ی آن ضماد کنید. ورم‌ها را تحلیل می‌برد و جراحات را خشک می‌کند. نام دیگر: قره تاج، عود منتن، خر نوب الخنازیر، ام‌الکلب طبیعت آن: گرم و خشک است. ehakim.com