میوه خیار چنبر

میوه خیار چنبر
خواص درمانی: آب آن را به صورت بمالید. صورت را نرم و لطیف و فوق العاده شفاف می‌کند. نام دیگر: خیار چمبر، خیار سفید، خیار نیشابوری، خیار کازرونی تذکر: خوردن آن موجب تب نوبه می‌شود و نوبه‌ی پنهانی را آشکار می‌سازد. ehakim.com
خر خیارپاک‌کننده دماغ است، مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب است و همچنین قاعده آور و ادرار آور می‌باشد...دوشنبه 29 فروردين 1401
برگ گیاه خیارعصاره‌ی تازه‌ی آن به‌عنوان قی‌آور کودکان در مواردی که اخلال هضم داشته باشند، مصرف می‌شود...دوشنبه 22 فروردين 1401
روغن خیاربرای جلوگیری از خون بواسیر، روزی سه بار روغن خالص تهیه شده از خیار را روی محل بواسیر بمالید...چهارشنبه 17 فروردين 1401
تخم خیارده روز، هر روز عصر یک مثقال از نیم کوب شده‌ی آن را دم کنید و آب آن را بدون شیرین کردن بنوشید، مدرّ، خنک کننده و مقوی است...يكشنبه 15 اسفند 1400
پوست خیارپوست خیارهای بزرگ و رسیده را بکنید، بر صورت پهن کنید و پس از یک ساعت بردارید، بعد صورت را با کرم چرب کنید...يكشنبه 8 اسفند 1400
واژه کلیدیپوست صورت