میوه خرمالو

میوه خرمالو
خواص درمانی: آن را بخورید قابض است، معده را تقویت می‌کند، سکسکه را آرام می‌سازد، نرم‌کننده سینه است. نام‌های دیگر: اندوخرما، انجیر خرما، آمبرو، اربه، خرمندی، خروندی ehakim.com
برگ درخت خرمالوبرگ درخت خرمالو را بجوشانید و آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. تب بر است، سرفه را تسکین می‌دهد...دوشنبه 25 بهمن 1400
گل خرمالوآن را دم کنید و آب صاف کرده‌اش را بنوشید. مقوی معده است، ضد قی و تهوع می‌باشد، ضد چاقی است...يكشنبه 3 بهمن 1400
شیره خرمالوی کالبرای پایین آوردن فشار خون بالا خیلی موثر است، خون‌ریزی را بند می‌آورد، مانند ملین عمل می‌کند...سه‌شنبه 28 دی 1400
کاسبرگ میوه خرمالوبجوشانید، بعد آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. برای معالجه‌ی سرفه‌های سخت و تنفس سخت یا عسرالنفس نافع است...سه‌شنبه 28 دی 1400