هسته خرما

هسته خرما
خواص درمانی: 1. آن را خرد کنید، بعد بجوشانید و آب آن را بخورید. سنگ کلیه و سنگ مثانه را خرد می‌کند. 2. با آرد شده‌ی آن حریره درست کنید و بخورید. بسیار قابض است و اسهال طولانی و مزمن را درمان می‌کند. 3. آن را بکوبید و بجوشانید و با آب صاف کرده آن چشم را بشویید. آب ریزش چشم را برطرف می‌کند. 4. گرد سوخته‌ی آن برای درمان زخم‌های چرکی و بدخیم مصرف می‌شود. طبیعت آن: گرم و خشک است ehakim.comایی حکیم | چهارشنبه 22 دی 1400
شیره خرمالوی کالورم و التهاب بواسیر، فشار خون بالا، تیفوس و تیفوئید را درمان می‌کند...
کاسبرگ میوه خرمالوسرفه‌های سخت و تنفس سخت و تهوع را درمان می‌کند...
میوه خرمالونرم کننده سینه، آرام کردن سکسکه و تقویت کننده معده می باشد...
خرمای سبز و کالزخم جُذام، آب‌ریزش چشم و تراخم و قرمزی پلک چشم را درمان می‌کند...
شکوفه درخت خرمامقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی و قطع اسهال ناقع می‌باشد...