هسته خرما

هسته خرما
خواص درمانی: 1. آن را خرد کنید، بعد بجوشانید و آب آن را بخورید. سنگ کلیه و سنگ مثانه را خرد می‌کند. 2. با آرد شده‌ی آن حریره درست کنید و بخورید. بسیار قابض است و اسهال طولانی و مزمن را درمان می‌کند. 3. آن را بکوبید و بجوشانید و با آب صاف کرده آن چشم را بشویید. آب ریزش چشم را برطرف می‌کند. 4. گرد سوخته‌ی آن برای درمان زخم‌های چرکی و بدخیم مصرف می‌شود. طبیعت آن: گرم و خشک است. ehakim.com
برگ درخت خرمالوبرگ درخت خرمالو را بجوشانید و آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. تب بر است، سرفه را تسکین می‌دهد...دوشنبه 25 بهمن 1400
گل خرمالوآن را دم کنید و آب صاف کرده‌اش را بنوشید. مقوی معده است، ضد قی و تهوع می‌باشد، ضد چاقی است...يكشنبه 3 بهمن 1400
شیره خرمالوی کالبرای پایین آوردن فشار خون بالا خیلی موثر است، خون‌ریزی را بند می‌آورد، مانند ملین عمل می‌کند...سه‌شنبه 28 دی 1400
کاسبرگ میوه خرمالوبجوشانید، بعد آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. برای معالجه‌ی سرفه‌های سخت و تنفس سخت یا عسرالنفس نافع است...سه‌شنبه 28 دی 1400
میوه خرمالوآن را بخورید قابض است، معده را تقویت می‌کند، سکسکه را آرام می‌سازد، نرم‌کننده سینه است...يكشنبه 26 دی 1400
خرمای سبز و کالکوبیده آن از عرق زیاد بدن جلوگیری می‌کند و بوی بد آن را از بین می‌برد و جراحات زخم را برطرف می‌سازد...يكشنبه 12 دی 1400
شکوفه درخت خرمامقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی، تب‌های حار، نفس الدم و قطع اسهال ناقع می‌باشد...يكشنبه 28 آذر 1400