شکوفه درخت خرما

شکوفه درخت خرما
خواص درمانی: خوردن خشک آن به قدر نیم اوقیه، مقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی، تب‌های حار، نفس الدم و قطع اسهال ناقع می‌باشد. نام دیگر: بهار خرما تذکر: اکسار آن مولد قولنج، عسرالبول و درد سینه می‌باشد. مصلح آن: چربی‌ها، گوشت‌ها و شیرینی‌ است. ehakim.com
برگ درخت خرمالوکاهنده تب و تب بُر، تسکین دهنده سرفه نیز می باشد...دوشنبه 25 بهمن 1400
گل خرمالومقوی معد است و قی، تهوع، چاقی و سرفه را درمان می‌کند...يكشنبه 3 بهمن 1400
شیره خرمالوی کالورم و التهاب بواسیر، فشار خون بالا، تیفوس و تیفوئید را درمان می‌کند...سه‌شنبه 28 دی 1400
کاسبرگ میوه خرمالوسرفه‌های سخت و تنفس سخت و تهوع را درمان می‌کند...سه‌شنبه 28 دی 1400
میوه خرمالونرم کننده سینه، آرام کردن سکسکه و تقویت کننده معده می‌باشد...يكشنبه 26 دی 1400
هسته خرماسنگ کلیه و مثانه، اسهال طولانی و مزمن و آب ریزش چشم را درمان می‌کند...چهارشنبه 22 دی 1400
خرمای سبز و کالزخم جُذام، آب‌ریزش چشم و تراخم و قرمزی پلک چشم را درمان می‌کند...يكشنبه 12 دی 1400