شکوفه درخت خرما

شکوفه درخت خرما
خواص درمانی: خوردن خشک آن به قدر نیم اوقیه، مقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی، تب‌های حار، نفس الدم و قطع اسهال ناقع می‌باشد. نام دیگر: بهار خرما تذکر: اکسار آن مولد قولنج، عسرالبول و درد سینه می‌باشد. مصلح آن: چربی‌ها، گوشت‌ها و شیرینی‌ است. ehakim.com
برگ درخت خرمالوبرگ درخت خرمالو را بجوشانید و آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. تب بر است، سرفه را تسکین می‌دهد...دوشنبه 25 بهمن 1400
گل خرمالوآن را دم کنید و آب صاف کرده‌اش را بنوشید. مقوی معده است، ضد قی و تهوع می‌باشد، ضد چاقی است...يكشنبه 3 بهمن 1400
شیره خرمالوی کالبرای پایین آوردن فشار خون بالا خیلی موثر است، خون‌ریزی را بند می‌آورد، مانند ملین عمل می‌کند...سه‌شنبه 28 دی 1400
کاسبرگ میوه خرمالوبجوشانید، بعد آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. برای معالجه‌ی سرفه‌های سخت و تنفس سخت یا عسرالنفس نافع است...سه‌شنبه 28 دی 1400
میوه خرمالوآن را بخورید قابض است، معده را تقویت می‌کند، سکسکه را آرام می‌سازد، نرم‌کننده سینه است...يكشنبه 26 دی 1400
هسته خرمابا آرد شده‌ی آن حریره درست کنید و بخورید. بسیار قابض است و اسهال طولانی و مزمن را درمان می‌کند...چهارشنبه 22 دی 1400
خرمای سبز و کالکوبیده آن از عرق زیاد بدن جلوگیری می‌کند و بوی بد آن را از بین می‌برد و جراحات زخم را برطرف می‌سازد...يكشنبه 12 دی 1400