شکوفه درخت خرما

شکوفه درخت خرما
خواص درمانی: خوردن خشک آن به قدر نیم اوقیه، مقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی، تب‌های حار، نفس الدم و قطع اسهال ناقع می‌باشد. نام دیگر: بهار خرما تذکر: اکسار آن مولد قولنج، عسرالبول و درد سینه می‌باشد. مصلح آن: چربی‌ها، گوشت‌ها و شیرینی‌ است. ehakim.comایی حکیم | يكشنبه 28 آذر 1400
شیره خرمالوی کالورم و التهاب بواسیر، فشار خون بالا، تیفوس و تیفوئید را درمان می‌کند...
کاسبرگ میوه خرمالوسرفه‌های سخت و تنفس سخت و تهوع را درمان می‌کند...
میوه خرمالونرم کننده سینه، آرام کردن سکسکه و تقویت کننده معده می باشد...
هسته خرماسنگ کلیه و مثانه، اسهال طولانی و مزمن و آب ریزش چشم را درمان می‌کند...
خرمای سبز و کالزخم جُذام، آب‌ریزش چشم و تراخم و قرمزی پلک چشم را درمان می‌کند...