عطاری پارسا

عطاری پارسا
عطاری پارسا فروش فرآورده‌های گیاهی آدرس: تهران، تهرانپارس، خیابان وفادار شرقی، خیابان جمیل شبستری، خیابان واثقی، پلاک ۵۰۶، عطاری پارسا شماره تماس: 02177322079 و 02177124752 و 09194228760 ehakim.com
  • عطاری تاج محلتهران، تهرانپارس، ۱۹۶ شرقی، بعد از میدان شاهد، پلاک ۲۹۳، عطاری تاج محل
  • عطاری پیریاوتیتهران، تهرانپارس، وفادار شرقی، خیابان ۱۳۹، پلاک ۲۲۰، عطاری پیریاوتی
  • عطاری ترخونتهران، تهرانپارس، خیابان زهدی، چهارراه زمرد، پلاک ۳۱۸، عطاری ترخون
  • عطاری حکیم نیشابوریتهران، تهرانپارس، جشنواره، امین، پلاک ۳۱۰، عطاری حکیم نیشابوری
  • عطاری گل سرختهران، تهرانپارس، میدان رهبر، خیابان چمران، پلاک ۲۳، عطاری گل سرخ