عطاری قدیری

عطاری قدیری
عطاری قدیری فروش فرآورده‌های گیاهی آدرس: تهران، خیابان آزادی ، خیابان بهبودی، پلاک ۶۵، عطاری قدیری شماره تماس: 02166035239 ehakim.com
  • عطاری گل یاستهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پلاک ۱۵۸، عطاری گل یاس
  • عطاری طب کهنتهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پلاک ۱۸۴، عطاری طب کهن
  • عطاری جزیره سبزتهران، ستارخان، خیابان شادمهر، بعد از خوشرو، پلاک ۱۰۴، عطاری جزیره سبز
  • عطاری سبزینهتهران، ستارخان، روبروی باقرخان، پلاک ۱۳۲، عطاری سبزینه
  • عطاری توحیدتهران، میدان توحید، ضلع غربی، پلاک ۱۰۴، عطاری توحید