عطاری ابن سینا

عطاری ابن سینا
عطاری ابن سینا فروش فرآورده‌های گیاهی آدرس: تهران، ستارخان، بعداز فلکه اول صادقیه، چهارراه اسدی، خیابان اسدی جنوبی، پلاک ۳۴، عطاری ابن سینا شماره تماس: 02144272281 ehakim.com
  • عطاری شفابخشتهران، ستارخان، خیابان اسدی جنوبی، پلاک ۲۹، عطاری شفابخش
  • عطاری حکیمتهران، ستارخان بین خیابان اسدی و خسرو پلاک ۹۶۲، عطاری حکیم
  • عطاری نیشابوریتهران، فلکه اول صادقیه، ابتدای خیابان ستارخان، پلاک ۶، عطاری نیشابوری
  • عطاری نسترنتهران، فلکه اول صادقیه، خیابان رحیمی جنوبی، پلاک ۲۹، عطاری نسترن
  • عطاری ابن سیناتهران، ستارخان، خیابان خسرو جنوبی، پلاک ۱۱۸، عطاری ابن سینا