دکتر سارا سادات سید اصفهانی

دکتر سارا سادات سید اصفهانی
دکتر سارا سادات سید اصفهانی متخصص طب سنتی آدرس: تهران، خیابان سی متری جی، بین چهارراه زمانی و ممی نژاد، پلاک ۱۴۶، بالای داروخانه آراسته، طبقه اول ehakim.comایی حکیم | دوشنبه 25 اسفند 1399
عطاری قدیریتهران، خیابان آزادی ، خیابان بهبودی، پلاک ۶۵، عطاری قدیری
عطاری نیشابوریتهران، میدان جمهوری، ابتدای خیابان نواب، پلاک ۵۳۴، عطاری نیشابوری
عطاری گل یاستهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پلاک ۱۵۸، عطاری گل یاس
عطاری طب کهنتهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پلاک ۱۸۴، عطاری طب کهن
دکتر رسول شکیباتهران، شهرک ولیعصر(عج)، خیابان سلیمانی، درمانگاه تخصصی طب سنتی بیمارستان غیاثی
ایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگهموند از شنبه 1 شهريور 1399بلاگ ایی حکیم پورتال جامع طب ایرانیehakim.com