دکتر سارا سادات سید اصفهانی

دکتر سارا سادات سید اصفهانی
دکتر سارا سادات سید اصفهانی متخصص طب سنتی آدرس: تهران، خیابان سی متری جی، بین چهارراه زمانی و ممی نژاد، پلاک ۱۴۶، بالای داروخانه آراسته، طبقه اول ehakim.com
  • عطاری قدیریتهران، خیابان آزادی ، خیابان بهبودی، پلاک ۶۵، عطاری قدیری
  • عطاری نیشابوریتهران، میدان جمهوری، ابتدای خیابان نواب، پلاک ۵۳۴، عطاری نیشابوری
  • عطاری گل یاستهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پلاک ۱۵۸، عطاری گل یاس
  • عطاری طب کهنتهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، پلاک ۱۸۴، عطاری طب کهن
  • دکتر رسول شکیباتهران، شهرک ولیعصر(عج)، خیابان سلیمانی، درمانگاه تخصصی طب سنتی بیمارستان غیاثی