دکتر علیرضا عباسیان

دکتر علیرضا عباسیان
دکتر عبدالقادر جنبی بحرینی متخصص طب سنتی آدرس: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، سرپرست شمالی، پلاک ۲۷، سلامتکده احمدیه شماره تماس: 02188993656 ehakim.com