دکتر وحید علیان نژادی

دکتر وحید علیان نژادی
دکتر وحید علیان نژادی متخصص طب سنتی آدرس: ورامین، میدان رازی، خیابان رسالت، کوچه شهید اردستانی، پلاک ۳۱ شماره تماس: 02136257760 ehakim.com
  • دکتر اعظم عبدالاحدیتهران، شهر ری، خیابان شهید احمد قمی، درمانگاه عباس رحیمی
  • دکتر فاطمه محمدی سرمهشهر ری، ۳۵ متری امام حسین(ع)، خیابان شهید مصطفی خمینی، پلاک ۹
  • عطاری سیناتهران، شهرک شریعتی، خیابان ماهان، پلاک۳۹۲، عطاری و گیاهان دارویی سینا
  • عطاری حکیمتهران، خانی آباد، شهرک شریعتی، خیابان صمدی، پلاک ۳۴۶، عطاری حکیم
  • عطاری خلیج فارستهران، شهرک شریعتی، خیابان ماهان، پلاک ۳۳۸، عطاری خلیج فارس