عطاری کوهستان

عطاری کوهستان
عطاری کوهستان فروش فرآورده‌های گیاهی آدرس: تهران، سر پل تجریش، ورودی بازار، روبروی تکیه بزرگ، پلاک ۱۴۹، عطاری کوهستان شماره تماس: 02122738389 و 09359896848 ehakim.com
  • عطاری ذوالفقاریتهران، تجریش، بازار تجریش، بعد از تکیه بزرگ، پلاک ۱۱۷، عطاری ذولفقاری
  • عطاری باباطاهرتهران، تجریش، میدان قدس، بازارچه تجریش، پلاک ۱۱۰، عطاری باباطاهر
  • عطاری علی باباتهران، بازار تجریش، نبش کوچه امامزاده صالح، پلاک ۱۱۲، عطاری علی بابا
  • عطاری صالحیهتهران، ابتدای بازار تجریش، جنب لبنیاتی شفیعی، پلاک۱۷۲، عطاری صالحیه
  • عطاری عابدیتهران، تجریش، بازار قائم، طبقه همکف، ۲ طلا، پلاک ۱۶۱، عطاری عابدی