دکتر عبدالقادر جنبی بحرینی

دکتر عبدالقادر جنبی بحرینی
دکتر عبدالقادر جنبی بحرینی متخصص طب سنتی آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی میدان هفت حوض، کوچه امام جعفر صادق (ع)، پلاک ۱۰، واحد ۵، آزمایشگاه پاتوبیولوژیک نارمک شماره تماس: 02177942552 ehakim.com