دکتر مهرداد کریمی

دکتر مهرداد کریمی
دکتر مهرداد کریمی متخصص طب سنتی آدرس: تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، سرپرست شمالی، پلاک ۲۷، سلامتکده احمدیه شماره تماس: 72-02166970869 ehakim.com