بلاگ ایی حکیم | پورتال جامع طب ایرانی

بلاگ ایی حکیم | پورتال جامع طب ایرانی
ترکیب علوم همواره می‌تواند شگفتی ساز باشد؛ و اینک فناوری اطلاعات و ارتبــاطات و طب سنتی ایرانی، راه کاری نوین با هدف ارائه خدمات پزشکی بر بستر اینترنت. ما بر آنیم که شما عزیزان را با آموزه‌های طب سنتی ایرانی آشنا کنیم تا بتوانیم جامعه‌ای سالم بر پایه اصول اولیه طب ایرانی داشته باشیم.ehakim.com00
علی | شنبه 25 مرداد 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
علی باباخانیعلی باباخانیعضویت از جمعه 24 مرداد 1399 هم‌بنیان‌گذار و مدیرفنی ایی حکیمehakim.com