بلاگ ایی حکیم | پورتال جامع طب ایرانی

بلاگ ایی حکیم | پورتال جامع طب ایرانی
ترکیب علوم همواره می‌تواند شگفتی ساز باشد؛ و اینک فناوری اطلاعات و ارتبــاطات و طب سنتی ایرانی، راه کاری نوین با هدف ارائه خدمات پزشکی بر بستر اینترنت. ما بر آنیم که شما عزیزان را با آموزه‌های طب سنتی ایرانی آشنا کنیم تا بتوانیم جامعه‌ای سالم بر پایه اصول اولیه طب ایرانی داشته باشیم.ehakim.comعلی | شنبه 25 مرداد 1399