بلاگ ایی‌حکیم

بلاگ ایی‌حکیم
ترکیب علوم همواره می‌تواند شگفتی ساز باشد؛ و اینک فناوری اطلاعات و ارتبــاطات و طب سنتی ایرانی، راه کاری نوین با هدف ارائه خدمات پزشکی بر بستر اینترنت. ما بر آنیم که شما عزیزان را با آموزه‌های طب سنتی ایرانی آشنا کنیم تا بتوانیم جامعه‌ای سالم بر پایه اصول اولیه طب ایرانی داشته باشیم.ehakim.com