آهنآهنيكشنبه 5 تير 1401تقویت کننده معده و روده و ناراحتی‌های چشم را برطرف می‌کند...
خرمای سبز و کالخرمای سبز و کاليكشنبه 12 دی 1400زخم جُذام، آب‌ریزش چشم و تراخم و قرمزی پلک چشم را درمان می‌کند...
2 نتیجه